หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

admin admin2
2018-09-21 14:41:05


วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมาย ณ ห้อง Training Room 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ