หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอวยพรท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอวยพรท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

admin admin2
2019-02-25 11:12:15

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ เข้ามอบดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ในโอกาสนี้อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรที่มาอวยพร และได้ให้โอวาทเพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงาน  ณ สำนักงานอธิการบดี