หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : กิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : กิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3

admin admin2
2019-04-23 16:26:04

วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : กิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประอาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ร่วมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติโดยหนังสือมีชีวิตทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ให้เกียรติมาเผยแพร่ความรู้แนวคิด และประสบการณ์ เพื่อเปิดโลกการอ่าน ได้แก่ นายธวัชชัย สู่เพื่อน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ในหัวข้อ “ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่” นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “เปิดเส้นทางสู่ฝัน นักร้องลูกทุ่ง” และ นายภานุวัฒน์ ปิ่นมณี นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ความสวยและความสุข สู่การเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ” ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดี