หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Academic Search ให้แก่บุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Academic Search ให้แก่บุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์

admin admin2
2019-03-28 13:59:22

     

    วันที่ 27 มีนาคม 2562  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรม Academic Search ให้แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯเป็นวิทยากรในการอบรม

     ซึ่งในการอบรม Academic search ที่ทางสำนักฯจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ข้อมูล มคอ, งานวิจัย ,วารสาร ,ผลงานทางวิชาการ ของแต่ละบุคคล โดยสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง www.academicsearch.ssru.ac.th ณ ห้อง Training Room 2-3 โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 02 - 160 - 1229 – 32 หรือ ช่องทาง www.facebook.com/ITCenterSSRU