หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library 4.0 : Smart Library Smart app
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library 4.0 : Smart Library Smart app

admin admin2
2019-02-28 14:40:19


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library 4.0 : Smart Library Smart app นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ โดยทางศูนย์วิทยบริการ ได้จัดการแข่งขันชิงความเป็นเลิศในการแข่งขันตอบคำถาม การสืบค้นสารสนเทศ รวมทั้งระเบียบวิธีการใช้ห้องสมุดผ่านทางแอปพลิเคชัน Library Link โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้และเข้าร่วมแข่งขันชิงเงินทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก ณ ชั้น 2  ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอธิการบดี