หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการ ตรวจประเมินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการ ตรวจประเมินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin admin2
2019-05-02 11:27:02

วันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ และคณะกรรมการ ตรวจประเมินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมในส่วนบริการต่างๆ ของทางศูนย์วิทยบริการ