หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3”

SSRU ADMIN
2018-05-10 14:44:48

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3” โดยได้รับเกียรติจาก นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5