หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ Library Book Fair
โครงการ Library Book Fair

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:54:07

โครงการ Library Book Fair

วันที่ 17 มกราคม 256 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library Book Fair และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย กล่าวรายงาน 

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 19 มกราคม 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรให้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ ได้โดยตรงเพื่อเสนอให้ศูนย์วิทยบริการพิจารณาจัดซื้อได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้