หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:54:57

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ โดยการอบรมในครั้งนี้ ทางสำนักฯได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ) และทีมงาน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

เนื้อหาในการอบรมทางทีมโค้ชได้เน้นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ดีมีมิตรภาพ เพื่อสนับสนุนในการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่คนในองค์กร รวมไปถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีของจริยธรรม


โดยบรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เรียกรอยยิ้มให้แก่บุคลากรของสำนักฯตลอดการอบรม และในช่วงท้ายการอบรมทางผู้บริหาร ทีมโค้ช และบุคลากร ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรม Mida De Sea Hua Hin จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์