หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม การจัดการประชุมวิชาการ โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม การจัดการประชุมวิชาการ โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1”

SSRU ADMIN
2018-05-10 14:46:11

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม การจัดการประชุมวิชาการ โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1” (SCI SSRU Mini Conference 2018) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การวิจัยระดับชาติ” ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบคุณภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี