หน้าหลัก > ข่าว > สื่อโสตทัศน์/วารสารใหม่ > จากรากฟันเทียมสู่เครื่องช่วยฟัง
จากรากฟันเทียมสู่เครื่องช่วยฟัง

admin admin2
23 เมษายน 2567 14:38:32

แอนนี รอท. (2567, มกราคม), จากรากฟันเทียมสู่เครื่องช่วยฟัง : National Geographic : 23


           การศึกษาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยถงจีในเชียงไฮ้พบว่ารากฟันเทียมใช้การได้ดีอย่างฟันจริง ช่วยให้เรากิน พูด และยิ้มได้ และยังอาจช่วยในเรื่องการได้ยินอีกด้วย ทีมงานดังกล่าวพบว่า กระดูกขากรรไกร ถ่ายทอดสัญญาณเสียงสู่  หูชั้นใน การค้นพบนี้อาจนําไปสู่การพัฒนาเครื่องช่วยฟังแบบรากฟันเทียมที่ใสสบายละแนบเนียนกว่