หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม

SSRU ADMIN
2017-08-21 13:23:18

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทบทวนและพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training room 1 อาคาร 31 ชั้น 2