หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร ร่วมพิธีเทศกาลมหาสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้บริหาร
วันที่ 9 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ...
2019-04-23 16:27:56
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ ...
2019-01-18 13:26:33
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันที่   ...
2018-08-22 10:15:13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ "Sony & Alliances Showcase for Education"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ "Sony & Alliances Showcase for Educatio ...
2018-08-15 15:10:20
G Suite for Education
เข้าใช้งาน : gmail.ssru.ac.thG Suite for Education หรือชื่อเดิมว่า Google for Education (Google ...
2018-07-05 14:14:25
แจ้งปิดปรับปรุง!!
แจ้งปิดปรับปรุง!!แจ้งปิดปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offi ...
2018-07-04 15:52:20
แจ้ง URL เว็บไซต์อาจารย์รูปแบบใหม่
แจ้ง URL เว็บไซต์อาจารย์รูปแบบใหม่ ...
2018-07-04 15:42:21
G suite for Education
G suite for Education ...
2018-06-20 11:18:45
บรรยายพิเศษ การใช้สื่อ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ การใช้สื่อ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวันที่ 25 พฤษภาคม 2561ผู้ช่วยศา ...
2018-05-28 10:36:42
ข่าวปัจจุบัน