หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร ร่วมพิธีเทศกาลมหาสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้บริหาร
วันที่ 9 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ...
2019-04-23 16:27:56
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ ...
2019-01-18 13:26:33
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันที่   ...
2018-08-22 10:15:13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ "Sony & Alliances Showcase for Education"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ "Sony & Alliances Showcase for Educatio ...
2018-08-15 15:10:20
G suite for Education
G suite for Education ...
2018-06-20 11:18:45
บรรยายพิเศษ การใช้สื่อ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ การใช้สื่อ social media ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวันที่ 25 พฤษภาคม 2561ผู้ช่วยศา ...
2018-05-28 10:36:42
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book)
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book)วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเท ...
2018-05-24 10:19:49
พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯ
พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯวันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2018-05-10 09:50:35
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลาง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลางวันที่ 9 เมษายน 2561 ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2018-05-10 09:51:04
ข่าวปัจจุบัน