หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 24 ธันวาคม 2564  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการป ...
2021-12-24 15:37:41
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)
วันที่ 24 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเ ...
2021-12-24 15:34:58
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเ ...
2021-11-15 16:19:37
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมผู้บริหารสำนัก ประจำเดือน พฤศจิกายน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เ ...
2021-11-03 15:52:20
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...
2021-10-04 16:34:02
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน Teachnomart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2564 “STI For New Normal”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน Teachnomart 2021 งานเทคโนโลยีแ ...
2021-09-27 15:57:48
ศูนย์วิทยบริการ ถ่ายวีดิทัศน์เรื่องราวประวัติของสวนสุนันทา เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา
วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอ ...
2021-09-20 14:51:43
ข่าวปัจจุบัน