หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Academic Search ให้แก่ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรม Academic Search  ให้แก ...
2019-05-24 14:29:19
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการแ ...
2019-05-24 10:51:36
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Exchange Platform Blueprint)
     วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสาร ...
2019-05-14 16:04:18
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2019-05-09 09:49:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Academic Search และ การจัดทำ website ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรม Academic Search และ แนะนำ ...
2019-05-14 16:01:45
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2019-05-14 16:00:36
คณะกรรมการ ตรวจประเมินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจาร ...
2019-05-02 11:27:02
ข่าวย้อนหลัง