หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย (Track & Report Attendance at Campus Event)
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2019-10-18 15:03:58
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2019-10-18 15:05:57
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารกองท ...
2019-10-18 15:06:58
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการปรับปรุงฐานข้อมูลและการปรับปรุงเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2019-10-15 11:02:03
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงเพื่อปรับฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ ERP
วันที่ 11 ตุลาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเท ...
2019-10-15 11:03:43
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2019-10-15 11:05:52
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 11 ตุลาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเท ...
2019-10-15 11:08:12
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลั ...
2019-10-15 11:10:10
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2019-10-15 11:12:18
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานมุทิตาจิต “คนดีศรีสุนันทา 62”
วันที่ 28 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2019-09-27 15:56:56
ข่าวย้อนหลัง