หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2022-07-23 09:52:35
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญ ประจำปี 2565
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2022-07-20 16:04:07
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2565
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ ...
2022-07-12 10:06:57
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
2022-07-08 18:05:13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมในการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
วันที่ 7 กรกฎาคม  2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต ...
2022-07-08 14:48:40
ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนวัตกรรมและการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนวัตกรรมและการจัดการ ...
2022-07-08 14:43:25
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักว ...
2022-07-06 19:54:42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมกับ Kbank สำหรับการพัฒนาระบบ Payment Online ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ ...
2022-07-05 17:50:14
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทค ...
2022-07-04 11:35:27
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน
วันที่  30 มิถุนายน 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจ ...
2022-07-01 12:03:39
ข่าวย้อนหลัง