หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ประชุมทดสอบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) Platform)ครั้งที่ 2
วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
20 มีนาคม 2567 10:25:38
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567
วันที่ 15 มีนาคม 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ ...
15 มีนาคม 2567 17:24:51
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
13 มีนาคม 2567 11:17:46
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ...
12 มีนาคม 2567 15:13:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom ให้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วันที่ 8 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริลักษณ ...
11 มีนาคม 2567 10:57:48
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
08 มีนาคม 2567 10:06:13
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รูปแบบใหม่)
วันที่ 6 มีนาคม 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ ...
07 มีนาคม 2567 10:51:27
ข่าวย้อนหลัง