หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒ ...
2019-07-23 15:47:59
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมเตรียมแผนงบประมาณปี 2563
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ นำโดยอาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ พร้อมหัวหน้าฝ่าย ...
2019-07-11 18:17:55
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย งานสัมมนา TechTalkThai x Ruckus: IT Trends and Predictions in 2019 for Education Industry
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเ ...
2019-07-11 18:13:58
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001/2013)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2019-07-10 15:29:19
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 “Top 3 Highest Usage of Emerald Publishing 2018” และ รางวัล “Top 5 Users of EBSCO Discovery Service 2018”
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย  ผู้อำนวยการส ...
2019-07-01 10:07:19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2562 ทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทย ...
2019-06-27 09:57:38
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโ ...
2019-07-01 10:08:33
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ...
2019-06-26 15:47:28
ข่าวย้อนหลัง