หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2019-01-21 10:55:47
เรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
อบรมในรุ่นที่ ๒ จากเดิมอบรมวันที่ ๖-๗ พ.ค.๖๒ เปลี่ยนเป็นอบรมวันที่ ๑๖-๑๗ พ.ค.๖๒วิทยากรโดย ผศ. ดร.ประ ...
2019-01-16 12:29:11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มย่อย งาน Network และ งาน Website
วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณ ...
2019-01-16 11:52:50
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 8 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ...
2019-01-17 15:50:28
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 8 มกราคม 2562 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบ ...
2019-01-17 15:51:23
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ หัวหน้าสำนักงาน
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ส่งความสุขให้ นางอนงค์ มะลิวรรณ หั ...
2019-01-17 15:45:04
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ส่งความสุขให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสต ...
2019-01-17 15:43:44
ข่าวย้อนหลัง