หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Exchange Platform Blueprint)
     วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสาร ...
2019-05-14 16:04:18
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2019-05-09 09:49:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Academic Search และ การจัดทำ website ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรม Academic Search และ แนะนำ ...
2019-05-14 16:01:45
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2019-05-14 16:00:36
คณะกรรมการ ตรวจประเมินวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจาร ...
2019-05-02 11:27:02
โครงการประกวดน้ำพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วันที่ 26 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประกวดน้ำพริกแห่ ...
2019-05-02 10:49:06
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 24 เมษายน 2562 ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร นายกร ทัพพะรังสี นายกสภาและคณะกรรมการผู้ทรง ...
2019-05-02 10:41:58
ข่าวย้อนหลัง