หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการแล ...
2019-11-13 13:11:32
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้งาน Application SSRU EVENT ให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการแล ...
2019-11-13 13:12:41
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีบวงสรวงวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ ...
2019-11-11 16:02:42
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 3 โครงการ Library Book Fair ครั้งที่
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสม ...
2019-11-07 13:42:41
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโ ...
2019-11-07 13:44:38
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Fast track
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2019-11-07 13:45:46
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2019-11-07 13:47:08
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมภาษณ์กลุ่ม ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดของสำนัก
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2019-11-07 13:48:14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ...
2019-10-28 13:35:57
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2019-10-18 15:07:57
ข่าวย้อนหลัง