หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563    &nb ...
2020-02-27 15:08:30
เข้าอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำป ...
2020-02-27 13:10:47
มอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในวันคล้า ...
2020-02-24 15:31:59
ศูนย์วิทยบริการ ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ Library 4.0 : " Library run for knowledge "
ศูนย์วิทยบริการ ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ Library 4.0 : " Library run for knowledge &quo ...
2020-02-20 15:36:50
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ในโครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ในโครงการประเมินและ ...
2020-02-19 13:03:10
ผู้อำนวยการฯ มอบประกาศนียบัตร การสอบวัดความรู้ความสามารถในมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบประกาศนียบัตร การสอบวัดความรู้ความสามารถในมาตรฐานส ...
2020-02-07 16:55:08
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กลุ่มห้องสมุด ครั้งที่ 1
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กลุ่มห้องสมุด ครั้งที่ 1       &nb ...
2020-02-12 14:23:36
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแผนงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงระบบบริหารงาน
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม แผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเ ...
2019-12-20 15:02:57
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2019-12-20 14:06:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2019-12-20 14:05:32
ข่าวย้อนหลัง