หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
20 พฤษภาคม 2567 11:17:39
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ SSRU Digital community
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
15 พฤษภาคม 2567 11:32:20
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู ...
15 พฤษภาคม 2567 11:24:37
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริก ...
15 พฤษภาคม 2567 11:22:12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากร ประจำเดือน เมษายน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด ...
15 พฤษภาคม 2567 11:15:58
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทดสอบการใช้งานระบบ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ครั้งที่ 3
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
15 พฤษภาคม 2567 11:10:18
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570”
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเท ...
15 พฤษภาคม 2567 11:07:42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงหลักสูตร Digital literacy
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ...
15 พฤษภาคม 2567 10:40:21
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญ ประจำปี 2567
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลัก ...
07 พฤษภาคม 2567 09:59:18
ข่าวย้อนหลัง