หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Night at the Museum Festival 2023 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Night at the Museum Festival 2023 ในระหว่างวันที่ ...
07 ธันวาคม 2566 10:06:51
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 “ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉ ...
07 ธันวาคม 2566 09:48:53
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุม “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ( Decision Support System : DSS )”
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตรา ...
04 ธันวาคม 2566 15:19:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทดสอบโปรแกรม “ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบ Online ครั้งที่ 3 ”
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจา ...
04 ธันวาคม 2566 15:16:21
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.66 ...
28 พฤศจิกายน 2566 14:20:44
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแจ้งปิดระบบ ERP (ชั่วคราว)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแจ้งปิดระบบ ERP (ชั่วคราว)  ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใ ...
28 พฤศจิกายน 2566 14:18:39
ข่าวย้อนหลัง