หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโ ...
2019-06-26 16:14:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ...
2019-06-26 15:47:28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำ ปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) รอบ 9 เดือน
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดป ...
2019-06-21 14:22:32
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการทางการเงินของกองคลังและกองบริการการศึกษา
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำ ...
2019-06-20 15:10:00
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม ...
2019-06-12 09:39:20
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการใช้งาน Google Drive ให้กับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   การใช้งาน ...
2019-06-04 15:17:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏ ...
2019-06-04 15:15:26
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Academic Search ให้แก่ บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรม Academic Search  ให้แก ...
2019-05-27 10:45:43
ข่าวย้อนหลัง