หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศูนย์วิทยบริการ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 10 ของสวนสุนันทา
ศูนย์วิทยบริการ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่ ...
2021-08-05 13:09:42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วง work from home
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ...
2021-08-03 17:09:50
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ จัดการประชุม วางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ นำโ ...
2021-08-02 16:15:37
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มความ ...
2021-07-21 14:17:49
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแผนดำเนินการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2021-07-20 20:47:00
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด ประชุมเพื่อวางแผน และ ...
2021-07-14 16:51:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4 /2564
วันที่ 13  กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ...
2021-07-14 17:07:35
ประชุมการจัดเตรียมเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle) เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับสนับสนุนการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 1/2565
วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2021-07-12 18:52:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม “การมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2” ผ่านระบบ Facebook Live
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2021-07-09 17:57:47
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe Enterprise Term License Agreement (ETLA) กับตัวแทนจากต่างประเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe Enterprise ...
2021-07-06 16:03:00
ข่าวย้อนหลัง