หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน
วันที่  30 มิถุนายน 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจ ...
2022-07-01 12:03:39
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา นำเสนอแผนการดำเนินงานการข้อมูลนักศึกษา
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองพัฒนาน ...
2022-06-28 17:15:43
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ...
2022-06-28 17:12:44
it
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน
วันที่ 24 มิถุนายน 2565   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส ...
2022-06-24 16:43:56
it
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกวีดีโอ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23  มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตรา ...
2022-06-24 10:14:50
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิ ...
2022-06-23 19:51:52
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เ ...
2022-06-22 09:23:57
it
กลุ่ม KM ห้องสมุด ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งที่ 2
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สมาชิกกลุ่ม KM ห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเร ...
2022-06-20 16:19:44
it
ข่าวย้อนหลัง