หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากรและพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากรและพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุ ...
2021-04-09 14:23:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื่อนำระบบทะเบียนและระบบการเงินขึ้นใช้งานจริง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื่อนำระบบทะเบียนและระบ ...
2021-03-31 18:20:19
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canva เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและงานประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canva เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนแล ...
2021-03-25 17:01:02
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021    & ...
2021-03-24 16:28:12
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ผ่าน Google Meet”
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ...
2021-03-23 18:55:04
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้ง ...
2021-03-23 16:51:42
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (T ...
2021-03-22 16:32:03
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการ ICT รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting ในวันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2021-03-22 09:49:42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ป ...
2021-03-19 16:20:12
ข่าวย้อนหลัง