ผลการค้นหา : ห้องอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
วันที่ 5 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงาน ...
2024-04-05 19:41:04
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการทดสอบระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ครั้งที่1 ร่วมกับ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2023-07-26 10:27:28