ผลการค้นหา : โครงการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart Camera)
วันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2024-04-25 09:39:53
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
วันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
2024-04-24 10:15:34
คณะกรรมการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล เข้าตรวจประเมิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักง ...
2023-12-14 10:31:20
กองพัฒนานักศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาปลูกฝังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบ ...
2023-10-24 11:55:06
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom)
วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
2023-09-25 16:26:14