หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักฯ
สำนักฯ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดต่ั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดต่ั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน- อ่านรายละเอียด ...
2019-12-04 10:36:16
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2562อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2019-12-04 10:36:31
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนกลยุทธ์ทางการเงินแผ ...
2022-01-28 10:59:23
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศ
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศhttp://ebook.ssru.ac.th/book/arit ...
2019-03-13 16:05:06
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุ ...
2018-08-31 10:23:53
รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนประจำปี 2561 (สำนัก)
รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนประจำปี 2561 (สำนัก)รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนประจำปี 2561 (สำ ...
2018-08-31 10:24:28
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์ (IDENTITY)เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ(Professi ...
2018-08-31 10:25:22
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปี
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปีDownload here ...
2018-04-04 10:02:50
ARIT มีอะไรจะบอก...
ARIT มีอะไรจะบอก..SSRU Application เปิดตัวแล้วจ้า... พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแวดวงวิชาการ อัดแน่น ...
2018-04-04 10:03:51
ประกาศย้อนหลัง