หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักฯ > ARIT มีอะไรจะบอก...
ARIT มีอะไรจะบอก...

SSRU ADMIN
2018-04-04 10:03:51

ARIT มีอะไรจะบอก..


SSRU Application เปิดตัวแล้วจ้า...
พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแวดวงวิชาการ อัดแน่นเต็มแอพเลย
- แหล่งข้อมูลทางวิชาการของชาวสวนสุนันทา (Academic Search)
- ข้อมูลข่าวสารรอบรั้วสวนสุนันทา
- ข้อมูลหลักสูตรและการเข้าศึกษาต่อ
- บริการต่างๆ สำหรับนักศึกษา
- แหล่งสื่อสังคมออนไลน์ของชาวสวนสุนันทา
- ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE)
- ระบบ e-Office สำหรับบุคลากร
- SSRU Line Sticker (Coming Soon)


 ดาวน์โหลดกันได้ที่
android https://goo.gl/FmZutF 
iOS https://goo.gl/sV8Zph