หน้าหลัก > ประกาศ > ห้องสมุด > ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus

SSRU ADMIN
2018-04-04 10:03:27

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus : The Database for Research and Publication Development 

ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโนลีสารสนเทศ 

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLScBLAPsu9VoRNX_1H…/viewform