หน้าหลัก > กิจกรรม

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ...
14 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
ศูนย์วิทยบริการ
โครงการสัมมาทางวิชาการห้องสมุดกับการออกแบบ
...
14 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
ห้องสัมนาสื่อโสตทัศน์
ต้อนรับนายกสภา นายกร ทัพพะรังส
วันที่ 5 ต.ค. ขอเชิญต้อนรับนายกสภา นายกร ทัพพะรังสี  ณ ห้อง Smart classroom เวลา 10.00 น. ...
5 ต.ค. 61
ณ ห้อง Smart classroom เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
Executive Board Meeting
26 ต.ค. 61
อาคาร 31 ชั้น 2
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/25561
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/25561 ...
16 พ.ย. 61
อาคาร 31 ชั้น 2
อบรม academic search
29 พ.ย. 61
ห้อง train 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2
กิจกรรมปัจจุบัน