หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/25561
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/25561 ...
2018-11-12 14:05:13
ต้อนรับนายกสภา นายกร ทัพพะรังส
วันที่ 5 ต.ค. ขอเชิญต้อนรับนายกสภา นายกร ทัพพะรังสี  ณ ห้อง Smart classroom เวลา 10.00 น. ...
2018-10-04 10:06:06
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิท ...
2017-11-24 16:02:13
นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2017-08-28 10:41:26
ข่าวปัจจุบัน