หน้าหลัก > ข่าว > อบรม
อบรม

อบรม academic search
2018-11-12 14:06:33
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ...
2018-05-01 15:01:26
โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชันความคิดสร้างสรรค์โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรั ...
2018-04-04 10:10:32
กิจกรรม “ชวนคู่หู มาเป็น GURU ห้องสมุด”
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันชิงความเป็นเลิศ ห้องสมุดใคร รู้จริง? ในกิจกรรม “ชวนคู่หู มาเป็ ...
2018-04-02 14:46:06
บรรยายเรื่องการใช้งานระบบ Academic Research
บรรยายเรื่องการใช้งานระบบ Academic Research ให้กับคณาจารย์ในสังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  ใ ...
2017-08-24 22:07:00
ข่าวปัจจุบัน