หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ. ...
5 ต.ค. 64 - 5 ต.ค. 68
ออนไลน์
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผ ...
1 ส.ค. 61 - 1 ส.ค. 71
ssru
ประชุมทบทวน JD
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวน JD กำหนดกิจกรรมการควบคุ ...
17 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 71
ssru
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
23 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 71
ssru
กิจกรรมย้อนหลัง