หน้าหลัก > กิจกรรม > อบรม > โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

SSRU ADMIN
1 ส.ค. 61 - 1 ส.ค. 71
ssru

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ได้กล่าวเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” ให้แก่บุคลากรของสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพล จันทร์ฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย