หน้าหลัก > กิจกรรม > อบรม > โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์

SSRU ADMIN
10 เม.ย. 61
ศูนย์วิทยบริการ

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชันความคิดสร้างสรรค์

โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์


      ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 10,000 บาท
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เงินรางวัล 7,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เงินรางวัล 6,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
เงินรางวัล 5,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4
เงินรางวัล 4,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
รางวัลขวัญใจช่างภาพ
เงินรางวัล 3,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
รางวัลขวัญใจมหาชน
เงินรางวัล 2,000 บาท 
ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
รางวัลชมเชยดีเยี่ยม (5 รางวัล)


เงินรางวัล 2,000 บาท 
รางวัลชมเชยดีเด่น (20 รางวัล)


เงินรางวัล 1,000 บาท 


     

     จัดประกวดใน วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.


   * ไม่จำกัดเพศ      * ไม่จำกัดอายุ      * ไม่เน้นหน้าตา      * เน้นเครื่องแต่งกาย      * ไหวพริบ ปฏิภาณ


     ดาวโหลดเอกสาร

      • ใบสมัครโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์.pdf

     • หลักเกณฑ์การประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์.pdf


     จัดโดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ โทร. 021601246, 021601153, 021601155