หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > ราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดุงานด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์และเทคโนโลยี
ราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดุงานด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์และเทคโนโลยี

SSRU ADMIN
7 ก.ย. 60
ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรภ.ยะลา  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ  เข้าศึกษาดุงานด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์และเทคโนโลยี  ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์  ในวันพฤหัสบดีที่  7  ก..ย.2560  เวลา  9.00-16.00  น.