หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นวัตกรรมทางการทางการแพทย์ฝีมือคนไทย
วิภาวรรณ อินวกูล. (2565, กรกฎาคม–สิงหาคม), นวัตกรรมทางการทางการแพทย์ฝีมือคนไทย : อุตสาหกรรมสาร ...
21 กันยายน 2565 10:46:12
สายลับหัดเริ่ด
...
31 สิงหาคม 2565 13:37:00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ ...
05 กรกฏาคม 2565 17:53:12
หลักสูตรใน Coursera มีความทันสมัยเนื้อหาเข้าใจง่ายมีคุณภาพ
Cybersecurity for Everyone            สำหรับผม หลักสูตรใน Coursera มีค ...
15 มีนาคม 2565 10:18:51
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริ ...
14 มีนาคม 2565 15:28:53
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ถ่ายทำวีดีโอ การเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4”
วันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดีโอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศ ...
07 มีนาคม 2565 18:02:03
ข่าวปัจจุบัน