หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ
ข่าวต่างๆ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดลานจอดรถ วันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแจ้งปิดลานจอดรถคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งหมด และแนวถนนริมน้ำ ตั้งแต่หน้าอาคารไปจ ...
27 กุมภาพันธ์ 2567 14:16:25
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม นักศึกษาสาม ...
08 มกราคม 2567 15:43:55
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดจองวัดตัวชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีสำเร็จการศึกษา 2565-2566
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 25 ...
08 มกราคม 2567 14:07:37
กลับมาแล้ว กับงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่
กลับมาแล้ว กับงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 #เพลิดเพลินจะLearnใจ ในวันที่  7 กุมภาพ ...
04 มกราคม 2567 13:42:28
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Night at the Museum Festival 2023 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Night at the Museum Festival 2023 ในระหว่างวันที่ ...
07 ธันวาคม 2566 10:06:51
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง ในการแสดงโขนร่วมสมัย ณ เมือง La Rochelle สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบก ...
13 พฤศจิกายน 2566 11:01:28
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วจก. คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 BSRU 2023
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วจก. คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ  การประชุมวิชาการระดับชาติและน ...
31 ตุลาคม 2566 11:05:53
ข่าวย้อนหลัง