หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ
ข่าวต่างๆ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับ แพทย์แผนจีน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการคำปรึกษาและรักษาดูแลอาการ Long Covid - 19
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับ แพทย์แผนจีน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการคำปรึก ...
2022-05-18 09:51:53
ข่าวย้อนหลัง