หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ
ข่าวต่างๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)วันที่ 4 & ...
08 พฤศจิกายน 2564 10:21:27
สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแขนงวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการ
สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแขนงวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้ ...
08 พฤศจิกายน 2564 10:17:53
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอร่วมแสดงความยินดี
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาว สุวัจนี ม่วงมะเริง นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาส ...
03 พฤศจิกายน 2564 14:07:35
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพวันที ...
03 พฤศจิกายน 2564 14:03:48
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการแผนพลิกโฉมมห ...
02 พฤศจิกายน 2564 10:02:05
การประชุมชี้แจงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
(26 ต.ค.64) เวลา 09.00 น. นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจัวหวัดสมุทรสงค ...
26 ตุลาคม 2564 11:56:42
คนระห่ำคว่ำนรก
           เล่าเรื่องราวถึงในโลกมืดของประเทศฝรั่งเศส แฟรงค์ มาร์ติน เป ...
05 สิงหาคม 2565 10:17:51
ข่าวย้อนหลัง