หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ
ข่าวต่างๆ

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วจก. คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 BSRU 2023
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วจก. คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ  การประชุมวิชาการระดับชาติและน ...
31 ตุลาคม 2566 11:05:53
กองพัฒนานักศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาปลูกฝังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบ ...
24 ตุลาคม 2566 11:55:06
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม "โยคะเพื่อสุขภาพ"
"สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเอง"ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิ ...
17 ตุลาคม 2566 11:29:43
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง canva for presentation
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
10 ตุลาคม 2566 12:05:09
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร  ...
22 กันยายน 2566 13:55:37
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม CPH Ambassador 2023 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้เข้าประกวด CPH Ambassador 2023
วันที่ 11 กันยายน 2566 (EP3/3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร ...
13 กันยายน 2566 11:04:39
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอ ...
04 กันยายน 2566 09:56:07
ข่าวย้อนหลัง