หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ
ข่าวต่างๆ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร "มติชน" นำเสนอโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ...
2021-12-20 09:33:02
ข่าวย้อนหลัง