หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ
ข่าวต่างๆ

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021
เมื่อระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-12-07 10:14:55
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)วันที่ 4 & ...
2021-11-08 10:21:27
สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแขนงวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการ
สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแขนงวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้ ...
2021-11-08 10:17:53
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอร่วมแสดงความยินดี
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาว สุวัจนี ม่วงมะเริง นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาส ...
2021-11-03 14:07:35
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพวันที ...
2021-11-03 14:03:48
ข่าวย้อนหลัง