หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom)
วันที่ 21 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
22 กันยายน 2566 09:44:16
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom)
วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
22 กันยายน 2566 09:41:10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสัมภาษณ์กองพัฒนานักศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำกระบวนการ PDPA
วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายจรูญพันธ์ สหนาวิน นักวิชาการคอมพ ...
22 กันยายน 2566 09:37:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสัมภาษณ์กองบริหารงานบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำกระบวนการ PDPA
วันที่ 19 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบ ...
22 กันยายน 2566 09:30:50
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 15 กันยายน 2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลัก ...
15 กันยายน 2566 17:27:29
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทดสอบระบบ คลังหน่วยกิต Credit Bank ครั้งที่ 1 ร่วมกับกองบริการการศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
13 กันยายน 2566 15:33:03
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2566
วันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริลัก ...
12 กันยายน 2566 09:38:36
ข่าวย้อนหลัง