หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร และ ระดับชำนาญการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ของสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแ ...
2022-03-29 20:12:02
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
วันที่ 29 มีนาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2022-03-29 17:57:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม
วันที่ 24 มีนาคม 2565   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จั ...
2022-03-24 15:51:30
ศูนย์วิทยบริการ คัดเลือกหนังสือเพื่อโอนย้ายไปยังห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อ ...
2022-03-23 14:09:58
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนการเตรียมความพ ...
2022-03-16 17:14:42
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
วันที่ 11 มีนาคม 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2022-03-11 17:34:29
ข่าวย้อนหลัง