หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT และการจัดตั ...
2018-07-17 10:22:25
แบบสอบถามการใช้งาน ssru app
>>>>    https://goo.gl/forms/SogrMpbC0iszG4kH2    <<<< ...
2018-07-11 14:50:02
ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review
ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ซึ่ง เป็นฐานข้อมูลประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ท ...
2018-07-04 10:41:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริ ...
2018-06-26 11:05:27
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2018-06-14 17:18:33
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งท ...
2018-06-13 10:03:31
ข่าวย้อนหลัง