หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝึกอบรม “การใช้งาน SSRU SMART Mobile Application ในรูปแบบออนไลน์”
วันที่ 18 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉ ...
18 เมษายน 2566 16:58:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการยืนยัน การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (Event) ครั้งที่ 3
วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉ ...
15 เมษายน 2566 23:44:22
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ &n ...
12 เมษายน 2566 10:35:49
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารของสำนักฯ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566“
วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ ...
12 เมษายน 2566 10:32:52
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
วันที่ 10 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการแ ...
12 เมษายน 2566 10:29:42
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 10 เมษายน 2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ ...
12 เมษายน 2566 10:26:45
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “การทดสอบระบบ Mobile Application ครั้งที่ 2” ร่วมกับ กองบริการการศึกษา กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล
วันที่ 7 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
09 เมษายน 2566 16:54:14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม การยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ครั้งที่ 1 สำหรับระบบงานทะเบียน
วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉ ...
02 เมษายน 2566 11:10:47
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม
วันที่ 29 มีนาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ...
29 มีนาคม 2566 18:04:23
ข่าวย้อนหลัง