หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน สิงหาคม
 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ...
28 สิงหาคม 2566 08:41:29
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ...
28 สิงหาคม 2566 08:38:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม การจัดจ้างแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบรายวัน
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสิริพร ป้อมจัตุรั ...
28 สิงหาคม 2566 08:36:25
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคณะทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เ ...
25 สิงหาคม 2566 09:35:43
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสรุปการวิเคราะห์ออกแบบระบบบริหารจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ ...
24 สิงหาคม 2566 10:24:46
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็น กับคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
24 สิงหาคม 2566 10:17:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม การทดสอบระบบคลังหน่วยกิต Credit Bank ครั้งที่ 1 ร่วมกับ กองบริการการศึกษา
 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
22 สิงหาคม 2566 16:41:52
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม “ระบบคลังวัสดุ” ร่วมกับ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริ ...
22 สิงหาคม 2566 16:39:40
ข่าวย้อนหลัง