หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม
วันที่ 27 มกราคม 2565  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด ...
2022-01-28 10:34:11
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม
วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรปร ...
2022-01-27 17:05:04
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
วันที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2022-01-24 15:56:11
กลุ่ม KM ห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
วันที่ 19 มกราคม 2565 กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเร ...
2022-01-19 15:26:44
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript
วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
2022-01-18 17:36:35
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
2022-01-17 20:55:44
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์”
วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนว ...
2022-01-13 18:12:21
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
วันที่ 12 มกราคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม ...
2022-01-12 17:32:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์”
วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิติน ...
2022-01-12 17:20:53
ข่าวย้อนหลัง