หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อม การเปิดให้บริการศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนการเตรียมความพ ...
2021-09-29 15:17:07
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
วันที่  27 กันยายน  2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง ...
2021-09-27 16:29:42
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 23 กันยายน 2564   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน ...
2021-09-23 15:29:43
สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำวาร ...
2021-09-22 16:46:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม IT ...
2021-09-17 15:19:24
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าว Technomart 2021 “Science Technology and Innovation For New Normal
วันที่ 17 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนั ...
2021-09-17 14:12:14
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอ ...
2021-09-16 20:17:51
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั ...
2021-09-14 17:27:16
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 14 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเ ...
2021-09-14 17:24:10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ ...
2021-09-13 16:14:38
ข่าวย้อนหลัง