หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนการเตรียมความพ ...
2022-03-16 17:14:42
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
วันที่ 11 มีนาคม 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2022-03-11 17:34:29
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ
วันที่  7 มีนาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม ...
2022-03-07 14:17:30
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้าผลไม้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2022-03-01 16:28:33
ศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (ผ่าน Google Meet)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการห้อ ...
2022-02-25 15:32:45
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google workspace for Teaching and Learning สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ...
2022-02-25 15:07:52
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์
วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรปร ...
2022-02-24 16:27:36
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด ...
2022-02-24 16:25:29
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้าผลไม้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ ...
2022-02-23 16:49:35
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ นักศึกษาแลกเปล ...
2022-02-23 16:20:48
ข่าวย้อนหลัง