หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันการค้นคว้าอิสระ”
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโ ...
19 กุมภาพันธ์ 2565 09:37:10
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานการเสวนา บันดาลไทยทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการแ ...
17 กุมภาพันธ์ 2565 13:52:40
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google workspace for Teaching and Learning สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศา ...
15 กุมภาพันธ์ 2565 15:41:33
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ...
14 กุมภาพันธ์ 2565 20:02:23
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโ ...
11 กุมภาพันธ์ 2565 11:29:48
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการแล ...
10 กุมภาพันธ์ 2565 15:46:43
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประ ...
08 กุมภาพันธ์ 2565 17:09:36
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
01 กุมภาพันธ์ 2565 15:39:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการหัวหน้ ...
31 มกราคม 2565 16:11:46
ข่าวย้อนหลัง