หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน ตุลาคม
วันที่ 28 ตุลาคม 2564  สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุค ...
28 ตุลาคม 2564 21:01:26
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสวนา HIDA Online ผ่านระบบ Zoom
วันที่ 28 ตุลาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเท ...
28 ตุลาคม 2564 20:53:47
ศูนย์ IT จัดอบรม e-office ในรูปแบบ Online อย่างปัง!! กระแสตอบรับดีเกินคาด
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมกา ...
27 ตุลาคม 2564 15:33:37
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 25 ตุลาคม 2564   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ ...
25 ตุลาคม 2564 14:46:17
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
 วันที่ 15 ตุลาคม 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริก ...
15 ตุลาคม 2564 18:10:54
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ "Leading University Through the Digital Transformation"
วันที่ 15 ตุลาคม 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเ ...
15 ตุลาคม 2564 18:06:05
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 3 (Data Governance and Personal Data Protection Course 3)
วันที่ 14 ตุลาคม 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเ ...
14 ตุลาคม 2564 16:48:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน U-Ranking
วันที่ 14 ตุลาคม 2564   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเ ...
14 ตุลาคม 2564 16:09:18
ข่าวย้อนหลัง