หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
วันที่  27 กันยายน  2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง ...
27 กันยายน 2564 16:29:42
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 23 กันยายน 2564   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน ...
23 กันยายน 2564 15:29:43
สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำวาร ...
22 กันยายน 2564 16:46:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม IT ...
17 กันยายน 2564 15:19:24
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าว Technomart 2021 “Science Technology and Innovation For New Normal
วันที่ 17 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนั ...
17 กันยายน 2564 14:12:14
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอ ...
16 กันยายน 2564 20:17:51
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั ...
14 กันยายน 2564 17:27:16
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 14 กันยายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเ ...
14 กันยายน 2564 17:24:10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ ...
13 กันยายน 2564 16:14:38
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 7 กันยายน 2564  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดทำแผนด้านเ ...
08 กันยายน 2564 11:33:39
ข่าวย้อนหลัง