หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อการจัดทำ Digital Transcript
วันที่ 27  สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทย ...
27 สิงหาคม 2564 21:30:19
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001/2013) ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปล ...
24 สิงหาคม 2564 21:44:44
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ICT ให้กับนักศึกษาจีน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน voovmeeting
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการส ...
22 สิงหาคม 2564 16:08:16
ศูนย์วิทยบริการ ปรับบริการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ "ห้องสมุดปิดแต่บริการไม่เคยหยุด
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับบริการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริ ...
17 สิงหาคม 2564 21:12:31
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ ...
16 สิงหาคม 2564 20:42:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ ...
16 สิงหาคม 2564 20:40:48
ศูนย์วิทยบริการ สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ 11 ของสวนสุนันทา
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอ ...
11 สิงหาคม 2564 19:54:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วง work from home
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ...
03 สิงหาคม 2564 17:09:50
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ จัดการประชุม วางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ นำโ ...
02 สิงหาคม 2564 16:15:37
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มความ ...
21 กรกฏาคม 2564 14:17:49
ข่าวย้อนหลัง