หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแผนดำเนินการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
20 กรกฏาคม 2564 20:47:00
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด ประชุมเพื่อวางแผน และ ...
14 กรกฏาคม 2564 16:51:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4 /2564
วันที่ 13  กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ...
14 กรกฏาคม 2564 17:07:35
ประชุมการจัดเตรียมเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle) เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับสนับสนุนการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 1/2565
วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
12 กรกฏาคม 2564 18:52:59
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม “การมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2” ผ่านระบบ Facebook Live
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
09 กรกฏาคม 2564 17:57:47
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ ...
25 มิถุนายน 2564 22:07:45
ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการปฏิบัติงาน
วันที่ 24 มิถุนายน 2564   ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน ...
24 มิถุนายน 2564 12:08:58
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจ ...
21 มิถุนายน 2564 13:46:32
ข่าวย้อนหลัง