หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 3 โครงการ Library Book Fair ครั้งที่
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสม ...
07 พฤศจิกายน 2562 13:42:41
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโ ...
07 พฤศจิกายน 2562 13:44:38
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Fast track
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
07 พฤศจิกายน 2562 13:45:46
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Exchange Platform Blueprint)
     วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสาร ...
14 พฤษภาคม 2562 16:04:18
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 24 เมษายน 2562 ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร นายกร ทัพพะรังสี นายกสภาและคณะกรรมการผู้ทรง ...
02 พฤษภาคม 2562 10:41:58
สามารถ load รูปถ่ายได้แล้ว
สามารถ download ได้ที่ link นี้https://arit.ssru.ac.th/80imgssru ...
13 พฤศจิกายน 2561 10:57:31
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human L ...
21 กันยายน 2561 14:47:03
ข่าวย้อนหลัง