หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
31 สิงหาคม 2561 15:56:27
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวน JD
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวน JD กำหนดกิจกรรมการควบคุ ...
31 สิงหาคม 2561 15:57:27
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผ ...
31 สิงหาคม 2561 15:58:15
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
22 สิงหาคม 2561 10:03:11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิเคราะห์ SWOT และการจัดตั ...
17 กรกฏาคม 2561 10:22:25
แบบสอบถามการใช้งาน ssru app
>>>>    https://goo.gl/forms/SogrMpbC0iszG4kH2    <<<< ...
11 กรกฏาคม 2561 14:50:02
ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review
ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ซึ่ง เป็นฐานข้อมูลประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ท ...
04 กรกฏาคม 2561 10:41:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริ ...
26 มิถุนายน 2561 11:05:27
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
14 มิถุนายน 2561 17:18:33
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งท ...
13 มิถุนายน 2561 10:03:31
ข่าวย้อนหลัง