หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดปรับปรุงERPชั่วคราว
...
04 มิถุนายน 2561 11:03:13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการเสริมสร้างการมีวินัยต่อหน้าที่การปฏิบัติงานที่ไม่ทุจริต
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการ ...
24 พฤษภาคม 2561 10:14:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งท ...
17 พฤษภาคม 2561 15:12:53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ได้จัดการสอบวัดความรู้เพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในการดูแลและจัดการสอบ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
16 พฤษภาคม 2561 11:21:21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1(The 1st FAR SSRU Undergrad Conference)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
15 พฤษภาคม 2561 12:07:25
ใครเก่ง Photoshop, Illustrator, InDesign มาลุยกันค่ะ
ใครเก่ง Photoshop, Illustrator, InDesign มาลุยกันค่ะทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะของตัวแทนการบริ ...
10 พฤษภาคม 2561 14:51:03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3”
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
10 พฤษภาคม 2561 14:44:48
ข่าวย้อนหลัง